หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการแข่งขันกีฬา "ต้านยาเสพติด หนองกราดเกมส์" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566


    ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา "ต้านยาเสพติด หนองกราดเกมส์" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด นำโดยนายวัฒนา พูขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต. ซึ่งได้รับเกียตรจากท่าน สจ.ธวัฒน์  ศิริปริญญานันต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด มาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้