หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการฝึกอบรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566


     ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด โดยมี นายวัฒนา พูขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก สัตวแพทย์หญิงณิชาภัทร สารมาท ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ และผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน