หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน "บริการเป็นเลิศ"


วันที่ 29 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการปราบปรามทุจริตให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล ลุกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 และในการจัดโครงการ มีการมอบใบเกียรติบัตรให้กับ พนักงานส่วนตำบล ราย นางศรินรัตน์ ครึ้มค้างพลู ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด ให้เป็น บุคลากรต้นแบบ ด้าน "บริการเป็นเลิศ" ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายทองใบ หนูไพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มอบใบประกาศ