หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 



ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 บ้านใหม่ศรีสุข หมู่ 11


นายวัฒนา พูขุนทดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด ร่วมกับหมู่บ้านใหม่ศรีสุข หมู่ 11 นำโดย ผู้ใหญ่ประมง พืมขุนทด ในการกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้ความรู้ประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้ความเข้าใจโรงเรียนและชุมชนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อให้ตัวเองและผู้ร่วมเดินทางบนท้องถนนปลอดภัย วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2566 ณ บ้านใหม่ศรีสุข หมู่ 11ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา