หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


         เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายวัฒนา พูขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด และพนักงาน ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแจกวัคซีนสำหรับฉีดให้สุนัขและแมว แก่ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครที่รับวัคซีนไปฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในหมู่บ้าน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี สัตวแพทย์หญิงณิชาภัทร สารมาท ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรมในครั้งนี้