หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 พ.ย. 2565    รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 27
  12 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 94
  12 เม.ย. 2565    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 94
  12 เม.ย. 2565    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 99
  27 ธ.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 120
  11 พ.ค. 2564    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 179
  11 พ.ค. 2564    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 185
  11 พ.ค. 2564    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 185
  11 พ.ค. 2564    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 176
  20 เม.ย. 2564    รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 มีนาคม) 236

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 487741 คน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563