หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ส.ค. 2561    รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ปี 2561 142
แสดงข้อมูล : 1
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 487714 คน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563