หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 มี.ค. 2566    รายงานผลวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส IIT ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 2566 12
  31 มี.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส EIT ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราดประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน 6
  28 ก.ย. 2564    รายงาการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 71
  9 พ.ค. 2564    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน ITA 145
  9 พ.ค. 2564    ผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA 148
  11 ส.ค. 2563    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 153
  1 ก.ค. 2563    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 144
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 487703 คน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563