หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 เม.ย. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 6
  15 ธ.ค. 2565    แผนการดำเนินการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต ประจำปี 2566 28
  15 ส.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566 67
  8 ก.พ. 2565    แผนการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 128
  15 ก.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 131
  24 มิ.ย. 2564    แผนการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564 204
  24 มิ.ย. 2564    บันทึกแผนการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต 232
  24 มิ.ย. 2564    บันทึกแผนการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต 64 254
  1 ต.ค. 2563    แผนการปราบปรามทุจริต 4 ปี อบต.หนองกราด 187
  1 ต.ค. 2563    แผนการปราบปรามทุจริต 4 ปี อบต.หนองกราด 232

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 487738 คน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563