หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 487811 คน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563