หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 มิ.ย. 2566    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือนประจำปีงบประมาณ 2566 4
  27 เม.ย. 2566    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 38
  28 ก.พ. 2565    แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) 100
  30 ธ.ค. 2564    คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด 63
  30 ธ.ค. 2564    แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 62
  30 ธ.ค. 2564    แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 62
  30 ธ.ค. 2564    แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 62
  30 ธ.ค. 2564    แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 63
  30 ธ.ค. 2564    แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 63
  30 ธ.ค. 2564    แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 61

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 487801 คน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563