หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 เม.ย. 2566    คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10
  14 มี.ค. 2566    ตัวชี้วัด OIT ประจำปีงบประมาณ 2566 28
  10 มี.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย 98
  13 พ.ค. 2564    คู่มือการปฎิบัติงานเบี้ยยังชีพ 165
  11 ส.ค. 2563    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 172
  25 พ.ค. 2563    ขั้นการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง 166
  20 ม.ค. 2563    คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง อบต.หนองกราด 173
  1 ต.ค. 2562    คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 160
  19 ส.ค. 2562    คู่มือการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 232
  14 ม.ค. 2562    คู่มือการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 167
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 487729 คน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563