หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 สปสช. ตำบล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 มิ.ย. 2564    โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และเด็ก 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ปี 2564 81
  26 เม.ย. 2564    โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ประจำปี 2564 78
  19 ก.พ. 2564    โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำปี 2564 221
  30 ก.ย. 2563    โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกาย สบายสุขภาพด้วยวิธีเต้นแอโรบิค" ปี 2563 249
  30 ก.ย. 2563    โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ 187
  22 ก.ย. 2563    โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) ปี 2563 227
  18 ก.ย. 2563    โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ และป้องกันโรคในช่องปาก ร.ร.บ้านวังสนวน ประจำปีงบประมาณ 2563 275
  16 ก.ย. 2563    โครงการลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ปี 2563 251
  16 ก.ย. 2563    โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ปี 2563 219
  15 ก.ย. 2563    โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หนองกราด ประจำปี 2563 227

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 487747 คน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563