หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 แบบฟอร์มติดต่อราชการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 ก.พ. 2565    แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีการได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 64
  13 ส.ค. 2563    คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 153
  13 ส.ค. 2563    คำขอแจ้งซ่อมไฟฟ้สาธารณะ 135
  13 ส.ค. 2563    คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ 141
  13 ส.ค. 2563    คำขอยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ 135
  13 ส.ค. 2563    คำขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 142
  13 ส.ค. 2563    คำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดากรศพผู้สูงอายุามประเพณี 189
  13 ส.ค. 2563    คำขอรับใบอนุญาต ต่อใบอนุญาต ประกอบกิจการ 134
  13 ส.ค. 2563    คำขอรับรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 141
  13 ส.ค. 2563    คำขอลงทะเบียนรับเยี้ยเงินยังชีพผู้สูงอายุ 142

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 487819 คน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563