หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 เม.ย. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสท 2 ประจำปี 2566 19
  11 เม.ย. 2566    รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1 มีนาคม) 11
  21 มี.ค. 2566    การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 17
  21 มี.ค. 2566    การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (ต่อ) 12
  24 พ.ย. 2565    รายงานการติดตาม 65 10
  22 ก.ค. 2565    โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565 51
  12 เม.ย. 2565    รายงานผลการปฎิบัติงานฯ 2564 98
  20 ต.ค. 2563    รายงานผลปฏิบัติการประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด 194
  21 ต.ค. 2562    รายงานผลปฏิบัติการประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด 223
  8 ก.พ. 2562    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 198
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 487809 คน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563