หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 มี.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 6
  26 ธ.ค. 2561    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 189
  1 พ.ย. 2561    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 176
  15 ส.ค. 2561    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 180
  7 ส.ค. 2561    รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 179
  24 ก.ค. 2561    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 192
  4 พ.ค. 2561    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 174
  20 ก.พ. 2561    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 181
  18 ธ.ค. 2560    รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 173
  6 พ.ย. 2560    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 173

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 487725 คน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563