หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 เม.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ 2565 109
  5 ต.ค. 2564    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีลงสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปี 2565 145
  5 ต.ค. 2564    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 152
  5 ต.ค. 2564    กำหนดการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 154
  5 ต.ค. 2564    กำหนดการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 136
  10 มิ.ย. 2564    ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 184
  12 พ.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก้บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 172
  12 พ.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 183
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 487715 คน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563