หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 ต.ค. 2565    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 5
  18 ต.ค. 2565    ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 33
  2 ก.ย. 2565    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 64
  18 ต.ค. 2564    ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 102
  10 พ.ย. 2563    ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 187
  1 พ.ค. 2563    เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 219
  31 มี.ค. 2563    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 211
  31 มี.ค. 2563    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 205
  17 ต.ค. 2561    ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 201
  11 ต.ค. 2559    แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำเนาคู่ฉบับ 190
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 487768 คน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563