วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะลอย - หนองมะเฟือง หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มโปร่งดินแดง หมู่ที่ ๑๒ บ้านไร่ชัยพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวัดโปร่งมีชัย หมู่ที่ ๑๗ บ้านชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโสน-กระทุ่มโพรง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.หนองกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านวังสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านกระทุ่มโพรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโสน-กระทุ่มโพรง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)