หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นางศรินรัตน์ ครึ้มค้างพลู  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
  091 - 8359906  
   
  นางโสภา ปราณีตพลกรัง  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
  081 - 4703350  
 
นางสาวมณีรัตน์ ภักดีราช นางบุญเรือน พิมพ์ปรุ นายวรรธนะวิทย์ ศักดาสิทธิสกุล
หัวหน้าสำนักงานปลัด นักบริหารงานการคลัง นักบริหารงานช่าง
098 - 2955928 065 - 2353928 082 - 5245510
   
นางโสภา ปราณีตพลกรัง   นางสาวมาลีรัตน์ ลีหัวสระ
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
081 - 4703350   092 - 9693516
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 487736 คน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563