หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 ระบบฐานข้อมูล Back Officeระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ อบต.หนองกราด (Back Office) (เจ้าหน้าที่)
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 487716 คน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563