หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 สถานที่ท่องเที่ยว

วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

พระบรมสารีริกธาตุ  หลวงพ่อแก่นจันทน์  วัดบ้านหนองแหน  

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองกราด หมู่ที่ 7 บ้านหนองขุยคูเมือง 

นกคุ้มมารุมเรียกทรัพย์ วัดใหม่ศรีสุข

ทุ่งทานตะวัน หมู่ 2 บ้านหนองหัน 

สวนอินทผาลัม หมู่ 2 บ้านหนองหัน

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 487740 คน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563